МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОНИКВЯНСЬКА ЗОШ І – ІІІ СТУПЕНІВ

УЧНІВСЬКА РЕСПУБЛІКА «ЛІДЕР»

УЧНІВСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ

Прийнято на засіданні парламенту

Учнівської республіки «Лідер»

Протокол № 2 від 4.10.2012р.

З А К О Н

«Про діяльність міністерство спорту, здорового способу життя,

екології та краєзнавства»

2012 рік

Стаття 1. Міністерство преси та інформації (далі – Міністерство) є одним із органів виконавчої влади учнівської республіки «Лідер».

Стаття 2. Міністерством керує міністр обраний на виборах шляхом відкритого голосування.

Стаття 3. Організувати на шкільному та районному рівні та сприяти співпра­ці на рівні школи з відділами охорони здоров'я, спорту та туризму, молоді, соціальних служб для молоді, громадськими організаціями, благодійними фон­дами, різноманітними відповідними центрами в напрямі просвітницької роботи з питань здорового способу життя, профілактики наркотичної, алкогольної залежності, тютюнопаління, СНІДу.

Стаття 4. Організувати серед дітей просвітницькі акції щодо не­безпеки формування залежності від комп'ютерних ігор, гральних автоматів тощо.

Стаття 5. Організувати просвітницьку роботу спільно зі структу­рами охорони здоров'я стосовно профілактики та захис­ту під час поширення таких захворювань як грип, тубер­кульоз, кишкові інфекції тощо.

Стаття 6. Сприяти профілактиці раннього статевого життя, мате­ринства у шкільному віці та подібних проблемних питань. Проводити необхідні опитування, анкетування та соціоло­гічні дослідження. Результати такої роботи передавати від­повідним структурам чи організаціям. Налагодити   співпрацю   зі   спортивними   товариства­ми, громадськими організаціями, лікарями та психолога­ми для спільного проведення акцій, заходів, спортивних і туристичних змагань тощо.

Стаття 7. Підготувати   тренінги   та   проводити   навчання   членів даного міністерства як на шкільному рівні, так і на районному. Висвітлювати результати роботи міністерства в засобах ма­сової інформації.

Стаття 8. Сприяти розвитку духовності дітей школи, відчуття взає­мозалежності людини і природи.

Стаття 9. Постійно проводити просвітницьку роботу з питань збе­реження навколишнього середовища, починаючи з тери­торії власного дому, навчального закладу, села і т.д.

Стаття 10. Налагодити   співпрацю   з   відповідними   владними   та громадськими структурами. Укласти договори про спів­працю у проведенні акцій, заходів, суботників тощо.

Стаття 11. Заохочувати дітей до вивчення історії свого краю, малої батьківщини, шанобливо ставитися до місць ушанування пам'яті людей та історичних подій.

Стаття 12. Організовувати та проводити різноманітні заходи (акції, свята та конкурси) на тему екології навколишнього середовища.

Стаття 13. Разом з іншими організаціями виготовляти та розпов­сюджувати в межах села тематичні буклети, листівки та брошури.

Стаття 14. Проводити обмін досвідом з даної тематики.

 

Директор школи                                                                 Н.М.Околіта

 

Президент учнівської республіки «Лідер»                        М.Жолнович