МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОНИКВЯНСЬКА ЗОШ І – ІІІ СТУПЕНІВ

УЧНІВСЬКА РЕСПУБЛІКА «ЛІДЕР»

УЧНІВСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ

Прийнято на засіданні парламенту

Учнівської республіки «Лідер»

Протокол № 2 від 4.10.2012р.

З А К О Н

«Про діяльність міністерства загальної та позашкільної освіти»

2012 рік

Стаття 1. Міністерство загальної та позашкільної освіти (далі – Міністерство) є одним із органів виконавчої влади учнівської республіки «Лідер».

Стаття 2. Міністерством керує міністр обраний на виборах шляхом відкритого  голосування.

Стаття 3. Використовуючи різноманітні методи, міністерство зобов’язане  заохочувати дітей різного віку до здобуття ними повноцінної загальної осві­ти та додаткових знань, необхідних кожній дитині для влас­ного всебічного розвитку та становлення  її як особистості.

Стаття 4. Брати активну участь в організації та проведенні у на­вчальних закладах та на районному рівні предметних тиж­нів,  олімпіад,  конференцій.  Відзначати  найактивніших учасників та переможців.

Стаття 5. Проводити соціологічні дослідження серед учнів, учи­телів та батьків з проблемних питань навчання та організа­ції навчального процесу, перспективи здобуття подальшої освіти, необхідності отримання в даний час позашкільної освіти та взаємовідносин між вчителями та учнями.

Стаття 6. Налагоджувати співпрацю з відділом освіти, адміністраціями та педагогами загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Знаходити спільні шляхи вирішення проблем, які існують у системі освіти. Організовувати і проводити диспути, круглі столи та кон­ференції з даного питання.

Стаття 7. Реалізовувати і підтримувати різноманітні проекти, які спрямовані на вирішення проблем, визначених соціо­логічними дослідженнями.

Стаття 8. Організовувати проведення тематичних модульних спецкурсів, семінарів та тренінгів з питань, які не входять до шкільних програм.

 

Директор школи                                                                  Н.М.Околіта

 

Президент учнівської республіки «Лідер»                     М.Жолнович