Методична робота в школі здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, а  також відповідно до завдань, визначених у наказі  «Про структуру методичної роботи з педагогічними працівниками». В школі, відповідно до вимог «Положення про методичний кабінет», організовано діяльність методичного кабінету, сплановано роботу з педагогічними кадрами, всі педагогічні працівники залучені до науково-методичної роботи.

 

  Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми «Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учнів й забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу» та виконання таких завдань:

- науково-методичне забезпечення освітньо-кваліфікаційних рівнів педагогічних працівників школи;

- впровадження в практику державного стандарту освіти відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту”, реформи та Національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, концепції профільного навчання;

- наукові дослідження в галузі освіти, впровадження ідей гуманізації, демократизації та особистісного підходу в практичну діяльність школи;

- підтримка науково-дослідницької роботи вчителів школи, інноваційних та інформаційних технологій, методично-практичного забезпечення розробок з методики викладання предметів.

           Методична рада школи визначає й затверджує програми розвитку школи, координує діяльність усіх структурних одиниць методичної роботи, планує, узгоджує й аналізує проведення педагогічних заходів, керує роботою методичних об’єднань .

              На засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання: 

 • шляхи реалізації науково – методичної проблеми;
 • впровадження інноваційних технологій у навчально – виховний процес;
 • аналіз проходження курсової перепідготовки вчителями школи;
 • морально – правове виховання та профілактика правопорушень;
 • державний стандарт початкової, базової та повної освіти;
 • методичні рекомендації щодо роботи з обдарованими дітьми;
 • зміст програми, їх методичний супровід;
 • підбиття підсумків методичної роботи та прийняття рекомендацій щодо методичної роботи у наступному році.

              Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні методичних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів.

     У школі працюють чотири шкільні методичні об’єднання вчителів, кожне з яких, вирішує актуальні проблеми школи. Очолюють методичні об’єднання досвідчені компетентні педагоги. В їх роботі застосовувалися такі форми діяльності як круглі столи, наукові конференції, де здійснювалися практичні обговорення та аналіз змісту навчальних програм, надавалася дієва допомога членам МО в реалізації завдань, що стоять перед педагогами.

 Керівники шкільних методичних об´єднань:

-         Ямнюк Н.Р., вчитель фізики – голова м/о вчителів природничо-математичного циклу;

-         Дзьоба Г.А., вчитель української мови і літератури – голова  м/о вчителів гуманітарного циклу;

-         Свиріпа С.О., вчитель початкових класів - голова м/о вчителів початкових класів;

-         Гузюк Г.Р., вчитель математики - голова м/о класних  керівників.

             Проводяться заплановані засідання методичних об´єднань, на яких обговорюються як організаційні питання, так і науково-методичні питання. 

                Свою фахову майстерність учителі підвищують шляхом самоосвіти, участі у шкільних та районних предметних методичних об´єднаннях, творчих групах, семінарах, на курсах підвищення кваліфікації при ЛОІППО.

                               Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до перспективного графіка проходження курсової перепідготовки. При проходженні атестації вчителі атестуються на кваліфікаційну категорію вищу за попередню або підтверджують кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» і їм підтверджують або присвоюють педагогічне звання. Фактів заниження кваліфікаційної категорії не було. Творчий звіт учителів, які атестуються, традиційно проходить під час звіту на робочому місці, а творчий доробок (досвід, друкована продукція) зберігаються в шкільному методичному кабінеті.

               Кожен учитель має папку, де представлені його анкетні дані, моніторинг діяльності в міжатестаційний період, діагностичні матеріали.

                Педагогічний колектив школи працює над впровадженням певних інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес та вивченню ППД.

  Система методичної роботи з педагогами з метою реалізації річної теми школи включала в себе такі форми роботи, які взаємодіяли та доповнювали одна одну.

Індивідуальні:

 • стажування молодих учителів, наставництво;
 • самоосвіта педагогів;
 • індивідуальні консультації;
 • перепідготовка й атестація;
 • взаємовідвідування уроків;
 • робота вчителів над індивідуальною темою.

Групові форми роботи:

 • робота методичної ради;
 • методичні об’єднання вчителів-предметників, класних керівників;
 • школа молодого вчителя.

Загальношкільні форми:

 • робота педагогічної ради;
 • психолого-педагогічні семінари;
 • педагогічні читання;
 • теоретичні семінари;
 • круглі столи;
 • методичні виставки тощо.