МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОНИКВЯНСЬКА ЗОШ І – ІІІ СТУПЕНІВ

УЧНІВСЬКА РЕСПУБЛІКА «ЛІДЕР»

УЧНІВСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ

Прийнято на засіданні парламенту

Учнівської республіки «Лідер»

Протокол № 2 від 4.10.2012р.

З А К О Н

«Про діяльність міністерства культури, дозвілля,

толерантності та духовного розвитку »

2012 рік

Стаття 1. Міністерство культури, дозвілля, толерантності та духовного розвитку (далі – Міністерство) є одним із органів виконавчої влади учнівської республіки «Лідер».

Стаття 2. Міністерством керує міністр обраний на виборах шляхом відкритого голосування.

Стаття 3. Сприяти проведенню різноманітних заходів, спрямованих на духовне виховання, розкриття понять «екологія душі», «толерантність», «гармонія». Мотивувати дітей до ство­рення гармонійного внутрішнього світу. Сприяти налагодженню взаєморозуміння, взаємоповаги між усіма учасниками навчально-виховного процесу: діти — педагоги, діти — батьки, батьки — педагоги, діти — діти.

Стаття 4. Організувати заходи, які допоможуть ширшому знайомс­тву з історією, культурою, традиціями країн та народнос­тей, представники яких навчаються у даному навчальному закладі або проживають у регіоні.

Стаття 5. Впровадити проведення в загальноосвітніх та позашкіль­них навчальних закладах тренінгів з питань толерантності. Підготувати дітей-тренерів для проведення ділових, сюжетних, рольових ігор, тренінгів та інших заходів з пи­тань толерантності та духовного розвитку. Організовувати та проводити різноманітні заходи (ак­ції, свята та конкурси), які сприятимуть вихованню толе­рантності та духовному розвитку дітей, батьків, педагогів.

Стаття 6. Зібрати банк методичних рекомендацій та сценаріїв різ­номанітних заходів як ділового, так і розважального ха­рактеру.

Стаття 7. Постійно допомагати іншим міністерствам у проведенні свят, фестивалів, конкурсів та зустрічей.

Стаття 8. Зібрати банк даних про творчо обдарованих дітей. Забезпечувати їх інформацією стосов­но конкурсів та фестивалів творчості.

Стаття 9. Підготувати тренерів для навчання молодого покоління з питань організації та проведен­ня масових заходів.

Стаття 10. Систематично висвітлювати проведену роботу у засо­бах пасової інформації.

Стаття 11. Вести  літопис  масових  заходів  школи, району.

 

Директор школи                                                                        Н.М.Околіта

 

Президент учнівської республіки «Лідер»                            М.Жолнович