Правовиховна робота у Пониквянській ЗОШ І – ІІІ ступенів

як передумова формування правової свідомості особистості.

          Однією з необхідних умов перетворення України у справжню правову державу є підвищення рівня правової освіти населення, у першу чергу – молоді. Чимало роблять для цього засоби масової інформації, громадські організації, правоохоронні органи. Але найважливіше місце тут займає школа.

          Побудова громадянського суспільства в Україні неможлива без реорганізації системи освіти та правового виховання підростаючого покоління. Пошук шляхів і засобів громадянської освіти та виховання молоді становить сьогодні одну з найактуальніших проблем педагогічної науки та шкільної практики. Успішне вирішення таких проблем вимагає від учителів, організаторів виховного процесу в навчальному закладі високої професійної компетентності, педагогічної та методологічної майстерності, знань методологічних засад філософії освіти в Україні, розуміння місії педагога в державотворчих процесах , чітко визначеної правової громадянської позиції.

          Усвідомлюючи важливість радикальних змін в усіх сферах життя незалежної України, її національного відродження, педагогічний колектив нашої школи впроваджує в практику виховної роботи нові підходи, спрямовані на створення системи виховання на основі гуманізації життя школи та самосвідомості дітей різних вікових груп. Форми і методи просвітницької та профілактичної роботи починаються від найпростіших: бесіда, гра, екскурсія у молодших класах та ускладнюються з урахуванням знань і вікових особливостей.

          Основною формою профілактики правопорушень і оволодіння певними знаннями є година спілкування, яку проводять класні керівники та класоводи.

          У школі постійно проводяться тренінги з питань здорового способу життя та прав дітей, запобігання конфліктів у сім’ї,  школі, профілактики правопорушень. Традиційними заходами, що сприяють попередженню правопорушень стали профілактичні бесіди з батьками тих учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку, проведення тижня права. Частими гостями у школі є дільничний інспектор та головний спеціаліст БРЦСССДМ Кирик О.Ф.,  які залучаються до проведення бесід, педконсиліумів та роботи з дітьми схильними до правопорушень.(06.09.2011р. «Урок на правову тематику» дільничний інспектор міліції Бродівського РВГУМВС у Львівській області Омелюх Л.І.; 28.11.2011 р. та головний спеціаліст БРЦСССДМ Кирик О.Ф. захід «Шкідливі звички молоді» 8 кл., «Захисти себе від СНІДу» 10 – 11 кл.).

                  Кожен учитель постійно вивчає психологічні, індивідуальні особливості учнів, їх здібності, нахили, в основу системного підходу до здійснення виховного процесу в школі покладено диференційований підхід, врахування вікових особливостей дітей.           У молодших класах – це створення в першу чергу сприятливої психолого-педагогічної атмосфери, проведення ранньої діагностики і педагогічної корекції відхилень у поведінці, всебічне виявлення індивідуальних особливостей учнів, виявлення дітей з відхиленнями у розвитку і поведінці. Уваги заслуговує робота вчителів початкових класів, які проводять ранню діагностику: визначають сім’ї, в яких вихованню дітей не приділяється належна увага, знайомляться із сімейними умовами, визначають, яка допомога потрібна батькам у вихованні дитини.

          Добре відомо, що молодші школярі суворіше, ніж дорослі, дотримуються правил гри і дитячого кодексу поведінки (не бреши, не донось, не будь жадібним, не будь боягузом). На ці риси дитячої справедливості і спираються у правовому  вихованні молодших школярів наші педагоги. З учнями 2 класу проведено ділову гру «Права дитини»(Пашковська Г.О.), учні 3 класу були залучені до бесіди «Громадянин формується з дитинства» (Кузьмій М.Б.), для учнів 4 класу організовано конкурс малюнка «Я маю право» (Свиріпа С.О.).

У роботі з правового виховання вчителі враховують морально-психологічні особливості дітей цього віку, зокрема ту обставину, що ними сприймається на віру все сказане вчителем, його думка для них часто є більш авторитетною, ніж думка батьків. У цьому віці діти дуже вразливі , емоційні. На прикладах конкретних ситуацій вчителі дохідливо пояснюють дітям поняття добра, зла, жорстокості, справедливості, заздрощів. Одночасно в доступній формі подають елементи уявлення про важливі закони нашої країни, правила праці і поведінки в школі, вдома, на вулиці, пояснюють роль людей, які охороняють порядок у місті, селі, прищеплюють повагу до цих людей. Молодші школярі тоді прагнуть дотримуватись цих правил, у них формується уявлення про особисту відповідальність за порушення дисципліни і порядку у школі, на вулиці, виховується негативне ставлення до порушників дисципліни.

          Правовиховна робота з молодшими школярами на уроках має свої особливості, зумовлені змістом навчального матеріалу і віком дітей. Кожен навчальний предмет у системі початкової освіти містить цінний матеріал для вирішення різноманітних виховних завдань. Основне з них – виховання у молодших школярів дисциплінованості як важливої морально-правової якості, що стане фундаментом правомірної поведінки людини.

          Учителі прагнуть, аби уроки були різноманітними, змістовними, щоб кожне завдання викликало бажання працювати. Особлива роль у морально-правовому вихованні молодших школярів належить читанню і розвитку мовлення. В  усіх без винятку темах цього предмета є тексти, які розкривають перед дітьми красу людини, різні сторони її діяльності та стосунків з іншими людьми. Деякі теми з читання дають  можливість з року в рік розширювати конкретний зміст моральних і правових уявлень та понять. Важливе місце в молодших класах посідає тема Вітчизна. Вчителі  розширюють та поглиблюють знання учнів про символи та громадянство  України, про найважливіші закони нашої держави.

          Морально-правові знання одержані молодшими школярами на уроках, у поєднанні з власними спостереженнями, практичне дотримання дисципліни і порядку в класі та за його межами, збереження навколишнього середовища відіграють важливу роль у їхньому світогляді, моральному і правовому вихованні, у формуванні їхньої правової культури.

          В старших класах робота спрямовується на пізнавально-інтелектуальну діяльність учнів.

    У школі склалась своєрідна система профілактичної роботи (первинна профілактика) :

 • контроль за відвідуванням учнями школи (ведеться вчителями - предметниками в журналі, черговим вчителем в спеціальному журналі, учнівським самоврядуванням);
 • розроблені правила для учнів, які  вивчаються на годинах класного керівника;
 • учням 1-11 класів виставляється оцінка з поведінки «зразкова», «добра», «задовільна», «незадовільна»;
 • Проводяться по класах цикл бесід на правову тематику:
 • «Права і обов’язки учнів» 5 клас Козак І.О.
 • Літературно – правова композиція «Людина – це звучить гордо» 6 клас Островська Г.О.
 • «Право, обов’язок і честь» 7 клас Калайджян Н.Б.
 • «Вікова відповідальність перед законом» 8 клас Ямнюк Н.Р.
 • «Конфлікти та їх розв’язання » 9 клас Дзьоба Г.А.
 • Круглий стіл «Кулак – доказ чи аргумент» 10 клас Тацій С.М.
 • Бесіда з батьками про правову відповідальність неповнолітніх. Аналіз причин пропуску уроків. 11 клас Гузюк А.О.
 • Оформлено стенд «Права та обов’язки учня».

                                   Вторинна профілактика:

 • Створено Раду профілактики правопорушень.
 • учні  школи охоплені заняттями в шкільних гуртках і секціях;
 • учні по класах охоплені постійними і тимчасовими дорученнями;
 • ведеться постійна індивідуальна робота з учнями (класними керівниками, педагогом-організатором, заступником директора школи з навчально-виховної роботи).
 • Протирецидивна профілактика ведеться з учнями, які стоять на внутрішкільному обліку і на обліку в інспекції в справах неповнолітніх, за кожним з них закріплений громадський вихователь (класний керівник, який має особливий вплив на дитину).
 • З учнями схильними до правопорушень та учнями які часто не відвідують школу ведеться індивідуальна робота:
 • 02.11. бесіда з учнями 9 кл. Дзьобою Б., Куменко Р., Дзьобою І. про пропуск уроків без поважних причин;
 • 03.11. бесіда з учнями 8 кл. Демчуком О., Левчуком П., Чорнобаєм В. щодо неадекватної поведінки;
 • 03.11. бесіда з Демчук В. 10 кл. про відповідальність за крадіжки;
 • 09.12. бесіда з Чорнобаєм Ю. 10 кл. про поведінку на уроках та під час перерв, особисту гігієну.
 • Оформленно соціологічний паспорт класів.
 • На кожного учня , який стоїть на обліку, заведена індивідуальна картка, в якій фіксуються зміни в характері і поведінці дитини.

В індивідуальну картку внесені такі розділи:

·  загальні відомості про учня та його сім’ю;

·  розвиток особистості та стан здоров’я;

·  проблеми навчання та виховання;

·  індивідуально-психологічні особливості особистості, риси характеру, тип темпераменту, виявлення здібностей;

·  ознаки педагогічної запущеності;

·  відношення до виховних заходів;

·  навчання та рівень сформованості;

·  роль учня в колективі.

 Заповнення цієї картки висвітлює динаміку розвитку особистості протягом декількох років, надає можливість застосування тих чи інших виховних методів. Результати такої всебічної діагностики допомагають знайти шляхи корекційної і розвиваючої роботи з «важким учнем». Випадки неадекватної поведінки, які трапляються в учнівських колективах, обговорюються на класних зборах, на засіданнях батьківських комітетів, на загальношкільних робочих лінійках, які проводяться щовівторка. Найбільш злісні вчинки розглядаються Радою школи у справах неповнолітніх.

Найбільш поширеними формами у роботі класних керівників з правового всеобучу є бесіди , виховні години по вивченню Правил для учнів, сюжетно-рольові ігри (для учнів  молодшого шкільного віку), диспути, вікторини (старший шкільний вік), обговорення газетних статей.

Велике значення має вивчення законів Конституції під час уроків «Основи держави і права України».

В органах учнівського самоврядування діє центр «Наука» члени якого організовують і контролюють чергування учнів по школі, контролюють відвідування уроків, превіряють ведення щоденників стан підручників та зошитів. Також запроваджено інформування батьків про негативні вчинки учнів та листи-подяки за виховання дітей. Діє «Комітет з захисту прав дитини», члени якого ведуть постійну співпрацю з психологом, вивчають проблемні ситуації на уроках та під час перерв, проводять анкетування (зокрема проведено анкетування «Мої права – мої обов’язки»), оформили та постійно поновлюють стенд «Мої права», провели опитування «Звідки ми можемо дізнатись про свої права?», «Чи запитуєте ви про свої права у батьків?», «Чи визнають батьки свою неправоту перед вами?». Також члени учнівського самоврядування випустили календар добрих справ в якому записуються ті добрі справи, які зробив клас за місяць.

Як підсумок правовиховної роботи в школі проводиться тиждень права. Особливу зацікавленість учнів викликають заходи, які проходять у нестандартній формі. Тому учні 10 – 11 класів та члени учнівського самоврядування під керівництвом педагога – організатора Пушки В.П. працювали над проектом «Право знати право». Результати оформили у вигляді презентації. Членами учнівського самоврядування було випущено тематичну стінгазету «Я людина – отже маю право».(Всі матеріали додаються в електронному вигляді). 

            Учні школи беруть участь у районних олімпіадах з правознавства і здобувають призові місця:

 • Дзьоба Інна 10 клас ІІ місце 2010 – 2011н.р.
 • Гузюк Володимир 9 клас ІІ місце 2010 – 2011 н.р.

Припинити зростання правопорушень та злочинності серед підлітків – важлива педагогічна проблема, у вирішенні якої допоможе використання наступних форм роботи:

Форми роботи з важковиховуваними підлітками:

1. Психолого-соціологічні дослідження умов проживання і спілкування важковиховуваних підлітків.

2. Індивідуальна робота з важковиховуваними підлітками по створенню «Зони безпеки».

3. Проведення родинних свят для неблагополучних та багатодітних сімей.

4. Психодіагностичне вивчення учнів з труднощами в шкільній та соціальній адаптації і своєчасна корекція поведінки.

  В основному індивідуальна робота вчителя (класного керівника) проходить за таким планом:

·       виявлення причин правопорушення;

·       постійне відвідування учня вдома;

·       підтримка постійного зв’язку з батьками, з дільничним інспектором

·       знайомство з друзями підлітка;

·       залучення до гуртків . Зокрема гуртка «Підліток і закон» підчас засідань якого було проведено таку роботу:

 • Презентація проекту «Права дітей»
 • Формула безпеки. Дедуктивно – повчальна розповідь
 • Звуть закон цей головний – Конституція
 • Підлітки та відповідальність – круглий стіл
 • Правовий аукціон «Злочин і кара»
 • Я маю право мати право
 • Законодавство яке тебе захищає. Перегляд фільму «Життя в колонії»

·       відвідування уроків вчителів - предметників з метою спостереження за учнями з неадекватною поведінкою;

·       постійний контроль за учнем, як він бере участь у трудових справах класу;

·       залучення до класних і загальношкільних справ;

·       проведення різноманітних бесід.

 

Питання правового виховання і правової освіти неодноразово вивчались і виносились на розгляд педрад.

З метою профілактичної роботи в школі склалась система проведення і організації дозвілля школярів, в органах учнівського самоврядування діє центр «Дозвілля» члени якого співпрацюють з педагогом – організатором та вчителями – наставниками центру й організовують дозвілля учнів.

Питання правового виховання виносяться на засідання методичних об’єднань класних керівників на яких шкільний бібліотекар Боруцька Л.С. робить огляд літератури, журналів, газетних статей, в яких висвітлюються відповідні питання.

Важливе місце в системі правової освіти школи відводиться роботі з батьками. Питання  з правової тематикивиносяться на розгляд батьківських загальношкільних та класних зборів. Обговорюються  питання засвоєння моральних цінностей і ідеалів, норм взаємин між людьми.

Батьки в класних колективах постійно аналізують стан поведінки учнів. Порушення  поведінки обговорюються на засіданнях батьківського комітету У  шкільній бібліотеціє література з питань правової освіти для учнів і батьків, організовуються виставки, є підбірки літератури на правову тематику, якою користуються батьки, вчителі, учні.

 

Форми роботи з батьками з правоосвітницької роботи:

І. Батьківський університет.

1. Зустріч з учителями.

2.  Батьківські збори для тих учнів, які схильні до правопорушень.

ІІ. Загальношкільні батьківські збори.

ІІІ. Спільна робота зі службою у справах неповнолітніх.

 

            З метою попередження насильства, жорстокості та захисту суспільної моралі практичним психологом було проведено:

 • Заняття з учнями 3-4 класів «Як захистити себе від насильства»
 • Анкета для діагностики проблем насилля в школі (4 – 11 класи)
 • Міні – лекція «Законодавча база щодо захисту прав дитини та протидія насильству над нею»
 • Тест на виявлення рівня гуманності і взаємовідносин батьків з дітьми