Робота з батьками

             

Організація роботи з батьками учнів у нашій школі здійснюється за такими напрямами:

- вивчення сімей учнів, їх виховного потенціалу;

- включення батьків, усіх дорослих членів родини у навчально-виховний процес як рівноправних учасників, інтеграція зуcиль і гармонізація взаємин педагогічного колективу і  батьківської громадськості в створенні сприятливих умов для ефективної роботи освітнього закладу;

- формування педагогічної культури сучасної сім´ї та допомога батькам в їх психолого-педагогічній самоосвіті;

-  корекція виховної діяльності родин з різним типом сімейного неблагополуччя.

               Досконале вивчення сімей учнів забезпечується застосуванням комплексу різноманітних методів: система характеристик, письмове опитування, анкетування, метод документалістики, метод опосередкованого вивчення сім´ї, метод спостереження і прямого вивчення сім´ї, творчі роботи учнів.

            З цією метою у школі було проведено: 

- батьківські збори, на які виносилися питання життя та діяльності школи, навчання та виховання учнів;

- організація роботи психологічної консультативної служби для батьків;

- залучення батьків до участі в позакласній роботі;

- обстеження житлово-побутових умов школярів;

- відвідування вдома та проведення бесід з батьками дітей пільгового контингенту та батьками дітей девіантної поведінки;

- залучення батьків до проведення екскурсій та походів;

- зміцнювання зв´язків  вчителів-предметників із батьками, проведення співбесід з батьками учнів, які не встигають у навчанні.