Ефективність управлінських рішень багато в чому визначається досвідом роботи керівника, умінням об’єктивно вивчити та оцінити ситуацію, накреслити чіткий план реалізації шляхів розв’язання. Накази та розпорядження адміністрації відповідають нормативним документам Міністерства освіти та науки України, обласного та районного відділів освіти. Дирекція школи своєчасно готує аналітичні матеріали  внутрішньошкільного контролю,  знає і виявляє недоліки в напрямах діяльності школи.  Конкретно приймає рішення для їх усунення. Управлінські рішення своєчасно доводяться до колективу виконавців. Здійснюється контроль за виконанням рішень.