Створення умов для забезпечення прав і свобод учасників навчально-виховного процесу Для забезпечення конституційних прав і свобод учасників навчально-виховного процесу вся діяльність навчального закладу відбувається відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статуту Пониквянської ЗОШ, Колективного договору між адміністрацією школи та профспілковим комітетом, чинних нормативно-правових актів. Обговорення та винесення основних рішень стосовно навчально-виховного процесу здійснюються колегіально. Розподіл обов’язків здійснюється з урахуванням виробничої необхідності, конкретних умов та можливостей кожного працівника. Моральне та матеріальне стимулювання працівників узгоджується з профспілковим комітетом. З метою задоволення освітніх потреб учнів школа використовує варіативну частину навчального плану, можливості профільної освіти, мережу гурткової та позакласної роботи, роботу з обдарованою молоддю. Крім цього, можна відмітити наступні напрямки, які забезпечують дотримання прав учасників навчально-виховного процесу:  Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та інших учнів із соціально вразливих категорій;  Організація медичного обслуговування учнів та працівників школи;  Організація харчування учнів;  Підвіз до школи та зі школи;  Забезпечення умов для збереження здоров’я учнів;  Організація відпочинку та оздоровлення учнів, педагогічних працівників; Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та інших учнів із соціально вразливих категорій В Пониквянській ЗОШ здійснюється планомірна робота по забезпеченню соціальних гарантій дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей. На кожну дитину (сім’ю) заведено соціальний паспорт, в якому зазначено інформацію про дитину, її метричні дані, відомості про батьків (опікуна), довідку про матеріальний стан, акти обстеження тощо. Двічі на рік шкільна комісія, в складі заступника директора з виховної роботи, шкільного психолога, класного керівника відвідують таких дітей на дому, складають та подають у відділ освіти акт обстеження дитини-сироти ( з багатодітної чи малозабезпеченої сім’ї). Відповідно до цього визначається план заходів з соціальної підтримки та подається звіт про надану допомогу чи виконану роботу. Станом на 1.01.2013 року на обліку Пониквянської ЗОШ перебуває: Діти Сім’ї Сироти Малозабезпечені багатодітні Неблагонадійні 4 19 17 2 Серед конкретних напрямків реалізації соціальної підтримки можна відмітити наступне:  Діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування харчуються безкоштовно.  Всі діти цієї категорії задіяні гуртковою роботою.  Постійно ведеться контроль за наданням матеріальної та соціальної допомоги.  Діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування отримали подарунки до свята Миколая. На жаль навчальний заклад не може забезпечити залучення позабюджетних коштів в повній мірі, через що діти соціально-незахищеної групи не відчувають достатньої матеріальної підтримки з боку школи. Організація медичного обслуговування учнів та працівників школи Пониквянська ЗОШ забезпечується медичними послугами Ясенівською амбулаторією сімейної медицини. Відповідно до штатного розпису школи посада медичної сестри не передбачена. Обов´язки медсестри виконує фельдшер Пониквянського ФАПу. Вона подає інформацію дирекції та в амбулаторію про випадки захворювання, надає в разі потреби первинну допомогу. Здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм в навчальних приміщеннях, у шкільній їдальні. Веде облік медичних карток та профілактичних щеплень учнів школи. Надає практичну допомогу класним керівникам в проведенні бесід, заходів профілактичного та інформаційного характеру. Систематично учні школи проходять медичні огляди фахівцями Бродівської районної поліклініки та Пониквянського ФАПу. Здійснюється профілактичне щеплення та вакцинація учнів, ведеться постійний моніторинг епідемічної ситуації в навчальному закладі. Всі працівники школи щорічно проходять професійний медичний огляд в районній лікарні з відповідним записом у санітарній книжці та отриманням допуску до роботи в школі. Серед проблем пов’язаних з медичним обслуговуванням, слід відмітити:  відсутність у штатному розписі посади медсестри.