Національно-патріотичне виховання

 

               Найвищою цінністю на Землі є вихована людина, особистість. Через це найважливіше в світі – виховання, яке є складовою частиною ідеології і культури суспільства, воно завжди має національний характер. Це категорія загальна, постійна й вічна, що виникла з появою людини й існуватиме доти, поки існуватимуть люди на Землі. Виховання, навчання й освіта конкретизують поняття «виховання» в широкому його розумінні. «Бо який результат навчання без серця благородного і вдячного, яка користь від наук без доброї думки?», - так сказав великий національний просвітитель Г.Сковорода ще на початку ХVІІ ст. Розбудова національної школи вимагає приділяти особливу увагу виховній роботі з юним поколінням. В основі нової концепції виховання учнів – особистість, яка хоче й може постійно розвиватися. Основними ідеями виховання молоді, визначеними у державних документах України, є ідея свободи, рівності, національної гідності, гуманізму, доброти. При вирішенні цієї виховної проблеми прагнемо дотримуватись найважливіших принципів становлення людини:

           -     формування людяності, гуманності на прикладі загальнолюдських світових цінностей;

           -     виховання почуття патріотизму на прикладі матеріалу свого краю;

           -  виховання національної гідності й готовності перетворювати дійсність, дбати про зміцнення нової Української держави.