УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ

у реалізації проекту

«Самоврядування дітей, молоді, педагогів

та батьківської громадськості»

 

Ми – Пониквянський сільський голова Дзьоба Петро Миронович,  директор Пониквянської  загальноосвітньої школи Околіта Наталія Михайлівна, голова батьківського комітету Гузюк Галина Романівна, президент учнівської республіки «Лідер»  Жолнович Марія   (далі Сторони) ,

розуміючи необхідність формування в дітей активної громадської позиції, пошуку шляхів вирішення проблем, що виникають у їх житті та діяльності;

підтримуючи в школі дитячий лідерський рух та соціально – значимі ініціативи дітей;

визнаючи одне одного як рівноправних партнерів в організації освітнього процесу, позашкільного та громадського життя, дозвілля та оздоровлення дітей, у захисті прав та інтересів дітей, педагогів і батьків, у фінансово – економічній, соціальній та інформаційній підтримці Української освіти;

передбачаючи взаємне представництво на всіх рівнях при проведенні управлінських, організаційних, контрольних заходів, що стосуються життєдіяльності дітей, вклали дану угоду про те, що готові співпрацювати на основах демократизму, співробітництва, партнерства, взаємодовіри і взаємоповаги та добровільності у реалізації проекту «Самоврядування дітей, молоді, педагогічної та батьківської громадськості», взявши на себе такі зобов’язання:

1.     Поважати інтереси один одного і неухильно дотримуватись прав, свобод і обов’язків громадян України, які гарантовані Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про місцеве самоврядування», чинним законодавством;

2.     Сприяти створенню умов для здобуття якісної освіти та досвіду громадської роботи кожною дитиною школи, підтримувати єдину концепцію освіти України та освітянських програм і проектів;

3.     Забезпечити активну участь Сторін у підготовці і прийнятті перспективних, довгострокових проектів і програм розвитку освіти та дитячого громадського руху в школі шляхом створення спільних аналітичних і робочих груп, проведення дискусій, круглих столів, конференцій тощо;

4.     Постійно інформувати один одного про свою діяльність, прийняття рішень та їх результати;

5.     Сприяти створенню у школі безпечних для життя та здоров`я, психологічно – комфортних умов вчителям – у педагогічній діяльності, учням – у навчанні, батькам – у вихованні; виявляти і піддавати критиці всі прояви приниження гідності, утиску, відмови у задоволенні законних вимог учасників навчально – виховного процесу, вимагати вирішення конфліктних ситуацій у межах прав і свобод людини, гарантованих Конституцією України та у відповідності до Законів України;

6.     Ініціювати та підтримувати всі форми співпраці дітей, педагогів, батьків та представників владних структур і органів місцевого самоврядування;

7.     Щорічно складати план дій на навчальний рік;

8.     Змінювати і доповнювати надалі умови даної Угоди за згодою усіх сторін.

 

У своїй діяльності Сторони зобов’язуються:

Ø Сільська рада:

9.     Надавати інформаційну та консультативну допомогу з питань діяльності сільської ради;

10.                       Сприяти у підтримці дитячого та молодіжного лідерського руху на рівні сільської ради;

11.                       Сприяти у проведенні ділових зустрічей депутатів та міністрів Учнівської республіки «Лідер» з депутатами сільської ради;

12.                       При можливості сприяти проведенню підсумкових засідань парламенту Учнівської Республіки «Лідер»;

13.                       Надавати підтримку в питаннях проведення засідань парламенту Учнівської Республіки «Лідер»;

14.                       Надавати підтримку для організації навчання учнів школи в Школі молодого лідера;

 

Ø Пониквянська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів:

15.                       Сприяти підтримці діяльності Учнівської Республіки «Лідер»;

16.                       Ввести у функціональні обов’язки вчителів школи  координування діяльності Учнівської Республіки «Лідер»;

17.                       Проводити навчальні семінари, лекції для вчителів – координаторів міністерств;

18.                       Підтримувати ідею та сприяти у питаннях інформаційного наповнення матеріалів для організації роботи учнівського самоврядування;

 

Ø Батьківський комітет:

19.                       Підтримати ідею та сприяти створенню органу учнівського самоврядування;

20.                       Сприяти налагодженню партнерства в організації роботи Учнівської Республіки «Лідер» з представниками батьківського комітету;

21.                       По можливості надавати допомогу у вирішенні юридичних, організаційних, матеріальних та інших питань під час реалізації програм, проектів Учнівської Республіки «Лідер»;

22.                       Брати участь у засіданнях Учнівської Республіки «Лідер» ;

 

Ø Учнівська Республіка «Лідер»:

23.                       Відповідально ставитися до роботи в Учнівській Республіці «Лідер», добросовісно навчатися в Школі молодого лідера, щоб далі використати ці знання;

24.                       Активно залучати якомога більше дітей та молоді до організації та участі в програмах, проектах, акціях та заходах, організованих Учнівської республікою «Лідер»;

25.                       Спільно з фахівцями організовувати і проводити просвітницьку роботу з питань правознавства, толерантності, громадського, духовного, превентивного, екологічного й економічного виховання дітей та учнівської молоді;

26.                       Спільно з  заступником директора з виховної роботи, педагогом - організатором, психологом та іншими спеціалістами організувати роботу в напрямку залучення до активної соціально – значимої діяльності дітей, схильних до правопорушень, дітей – інвалідів, дітей – сиріт та інших категорій дітей, що потребують особливої уваги;

27.                       Спільно з працівниками Пониквянської  ЗОШ І – ІІІ ступенів, відповідних комісій сільської ради розробляти статутні документи, проекти, програми, сценарії та іншу документацію, необхідну для діяльності Учнівської Республіки «Лідер»;

28.                       Вести відповідну просвітницьку роботу з питань заохочення якнайбільшої кількості дітей до участі у громадській роботі та заходах згідно з програмами та планами міністерств Учнівської Республіки «Лідер»;

29.                       Проводити систематичну роботу по залученню партнерів і спонсорів для реалізації програм та проектів діяльності Учнівської Республіки «Лідер».

 

Дана Угода вступає в силу з моменту її підписання Сторонами та не обмежується терміном дії.

Угоду складено в чотирьох оригінальних примірниках, що мають однакову силу, по одному для кожної із Сторін.   «10» вересня 2012 року