МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОНИКВЯНСЬКА ЗОШ І – ІІІ СТУПЕНІВ

УЧНІВСЬКА РЕСПУБЛІКА «ЛІДЕР»

УЧНІВСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ

Прийнято на засіданні парламенту

Учнівської республіки «Лідер»

Протокол № 2 від 4.10.2012р.

З А К О Н

«Про діяльність міністерства партнерства,

захисту прав дітей та допомоги у проблемних ситуаціях»

2012 рік

Стаття 1. Міністерство партнерства, захисту прав дітей та допомоги у проблемних ситуаціях (далі – Міністерство) є одним із органів виконавчої влади учнівської республіки «Лідер».

Стаття 2. Міністерством керує міністр обраний на виборах шляхом відкритого голосування.

Стаття 3. Налагоджувати партнерські відносини з дітьми, що не входять до складу учнівської республіки «Лідер», батьками, педагогічними працівниками, органами влади та місцевого самоврядування, різноманітними громадськими організаціями, фондами, об’єднаннями, асоціаціями, навчальними закладами, комерційними структурами для реалізації планів та проектів міністерств учнівської республіки «Лідер».

Стаття 4. Створити інформаційну базу даних цих організацій (спільно з міністерством преси та інформації). Наявні матеріали постійно поновлювати.

Напрацьовувати нові контакти, спілкуватися і знаходити нових колег, партнерів, спонсорів, використовуючи можливості мережі Інтернет.

Стаття 5. Постійно проводити різноманітні зустрічі як ділового, так і розважального характеру з представниками різних організацій, закладів, структур тощо. Організувати роботу клубу ділового спілкування.

Стаття 6. Налагодити товариські відносини та взаємообмін делегаціями з різними органами дитячого та молодіжного самоврядування в межах району, області, України.

Стаття 7. Постійно працювати над пошуком фондів та партнерів для реалізації певних проектів, запропонованих різними міністерствами учнівської республіки «Лідер».

Стаття 8. Налагодити співпрацю з асоціацією батьківської громадськості.

Стаття 9. Висвітлювати роботу міністерства у засобах масової інформації різних рівнів.

Стаття 10. Використовуючи різні форми і методи, проводити постій­ну просвітницьку роботу з питань вивчення прав дитини відповідно до статей Конвенції ООН про права дитини, за­конів України. Вчити правильно знаходити шляхи захисту своїх прав та інтересів.

Стаття 11. Організувати роботу психологічних та правових консуль­таційних пунктів, телефонів довіри, дитячих громадських приймалень тощо.

Стаття 12. Готувати, підтримувати та реалізовувати різноманітні про­екти відповідно до напряму діяльності міністерства.

Стаття 13. Постійно проводити соціологічні дослідження і виявляти найвагоміші проблеми дітей різного віку для проведення н ними необхідної роботи та надання потрібної інформа­ційної чи іншої (по можливості) допомоги. Ініціювати проведення в школі семі­нарів та тренінгів для членів міністерства, а також для педагогів, які працюють із цими дітьми, для підвищення рівня діяльності даного міністерства.

Стаття 14. Постійно приділяти увагу дітям-сиротам, дітям з обме­женими можливостями, дітям із багатодітних та малоза­безпечених сімей, а також талановитим і творчо обдаро­ваним.

Стаття 15. Спільно з іншими організаціями випускати листівки, бук­лети, брошури з даної тематики.

 

Директор школи                                                                 Н.М.Околіта

 

Президент учнівської республіки «Лідер»                    М.Жолнович