Прийом документів до 1-го класу

відбудеться після закінчення карантину 

Зарахування дітей до початкової школи здійснюється без проведення конкурсу відповідно до території обслуговування. Діти, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до закладу освіти за наявністю вільних місць у відповідному класі.

    Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти (далі - заява про зарахування) одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку, до якої додаються:

     1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

     2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

     3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

     4) оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну  оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновку психолого-медико-педагогічної консультації(у разі наявності).

            Для підтвердження права дитини, яка проживає на території обслуговування закладу, на її першочергове зарахування, разом із заявою до закладу освіти також необхідно надати один із таких документів:

     - паспорт громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини;

     - довідку про реєстрацію місця проживання/перебування особи(дитини або одного з її батьків);

     - витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи(дитини або одного з її батьків);

     - довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

     - документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу тощо);

     - рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

     - документ, що засвідчує права користування житлом(договір найму, оренди тощо), укладений між фізичними особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

     - довідку про проходження служби у військовій частині ;

     - акт обстеження умов проживання;

     - акт обстеження матеріально-побутових умов. 

       Під час подання заяви пред’являється оригінал відповідного документа.

      Право на першочергове зарахування дітей, які є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи є дітьми працівників цього закладу освіти, підтверджується в установленому законодавством порядку.

     У випадку, якщо право на першочергове зарахування не підтверджено, діти можуть бути зараховані до закладу освіти лише на вільні місця, що визначаються в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

      1 червня  заклад освіти оприлюднює:

    -   Наказ про зарахування дітей відповідно до підпункту 1 п.3 розділу ІІ «Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» (Наказ МОН України від 16.04.2018р. №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»)

    -    Список дітей, які претендують на зарахування на вільні місця