Діяльність  Пониквянської ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснюється згідно перспективного та річного планів роботи закладу. На базі них планується робота інших підрозділів закладу, що взаємодіють між собою. Планування діяльності закладу відповідає концепції розвитку. Наявні всі документи планування. Педагогічний колектив бере активну участь у плануванні та забезпеченні виконання планів. Раціонально використовується інваріативна та варіативна складова робочих навчальних планів. Дотримується гранично допустиме навантаження учнів. Всі  вчителі забезпечені навчальними програмами. Враховуються освітні запити школярів. Своєчасно ведеться та надається у вищі інстанції звітна документація. Планування роботи структурними підрозділами здійснюється на достатньому рівні та у відповідності з навчальними програмами.

До аналізу перспективного та річного планування долучаються всі педпрацівники школи, враховуються можливості корегування, деталізації в плануванні. Не всі заходи, які включені в річний план виконуються в силу різних обставин.